سفارش تبلیغ
صبا ویژن

http://farsibookan.ParsiBlog.com
حافظ سخن بگوی که بر صفحه ی جهان..............این نقش ماند از قلمت یادگارعمر 

لطفا موقع نوشتن خط نزنید

ازجمله مواردی که نوشتن ما را مختل می‌کند و نظم و سیر آن را برهم می‌زند خط زدن کلمه‌ای است که در املایش دچار تردید می‌شویم.  معمولا کیفیت خط نوشتاری  به گونه‌ایست که این تردیدها را پیش می‌آورد. این مسئله در زبانهای دیگر هم وجود دارد.
 مثلاً موقع نوشتن غذا دو شکل دیگر غزا و قضا هم به قلم هجوم می‌آورند. یا بقل و بغل، عظیم و عزیم، محبت و مهبت، ضمن و زمن، هادی و حادی، نسب و نصب، حیات و حیاط و هیات و هیاط، قریب و غریب و...
می‌گویند وقتی موقع نوشتن  در درستی کلمه‌ای دچار تردید می‌شوید، هر شکلی که اول به ذهن می‌رسد روی کاغذ یا توی گوشی بنویسید و کار را ادامه دهید. ذهن خود را درگیر درستی و غلطی آن کلمه نکنید تا نوشتن دچار وقفه نشود.
دقت کرده‌اید وقتی مشغول نوشتن هستیم ذهن کلمات بعدی را در تیررس نوشتن ما قرار می‌دهد، اگر خود را سرگرم اصلاح کلمه‌ای بکنیم این ارتباط به هم می‌خورد. و خط کلی نوشته از دست ما خارج می‌شود و ارتباط و انسجام مطالب به هم می‌ریزد.
برای اینکه نوشته ما بی‌غلط باشد، اصلاح متن به مرحله بعدی یعنی  «بازنگری» موکول می‌شود. در آن مرحله است که می‌توانیم روی اصلاح املایی و دستوری کلمه‌های «مشکوک» وقت بگذاریم. بر همین اساس می‌گویند موقع«نوشتن»، « ویراش» نکنید. «ویرایش» را در زمان «بازنگری» انجام دهید.


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:41 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

مرد خسیسی، خربزه ای خرید
تا به خانه برای زنِ خود ببرد.
در راه به وسوسه افتاد
که قَدری از آن بخورد، ولی شَرم
 داشت که دستِ خالی به خانه برود...

عاقبت فریب نَفس، بر وی چیره شد و
 با خود گفت: قاچی از خربزه را به رَسمِ
 خانزادِه ها می خورم و باقی را در راه
 میگذارم، تا عابِران گَمان کنند که خانی
 از اینجا گذشته است، و چنین کرد

البته به این اندک، آتش آزِ او فرو ننشست
 و گفت، گوشتِ خربزه را نیز میخورم تا
گویند، خان را چاکِرانی نیز در مُلازِمت
 بوده است و باقی خربزه را چاکران خورده اند...

سپس آهنگِ خوردن پوستِ آن را کرد و گفت:
 این نیز می خورم تا گویند خان اسبی نیز
 داشته است... و در آخر تُخم خربزه و
هر آن چیز که مانده بود را یِک جا بلعید و گفت:

اکنون نَه خانی آمده و نَه خانی رفت است.


و اینگونه این ضرب المثل اکنون #نَه_خانی_آمده_و_نَه_خانی_رفته است
سر زبانها افتاد...


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:37 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

 برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه هشتم

 

      مهر

هفته اول

درس اول  (مهندسی نوشتن ) + فعالیت نگارشی 1

هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس دوم (بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

 

     آبان

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

درس سوم (نگاه کنیم و بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

 

    آذر

 

هفته اول

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته دوم

درس چهارم (گوش بدهیم و بنویسیم  ) + فعالیت نگارشی  1

هفته سوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

هفته چهارم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

       دی

--------------------

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

    بهمن

 

   هفته اول

 درس پنجم (با سنجش و مقایسه ،آسان تر بنویسیم) + فعالیت نگارشی 1

   هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

   هفته سوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته چهارم 

درس ششم (با جانشین سازی،راحت تر بنویسیم )+ فعالیت نگارشی 1

 

 

     اسفند

  

 هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته سوم

درس هفتم (دگر گونه ببینیم و گونه گون بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

  فروردین

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس هشتم (افکار و گفتارمان را بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

 

اردیبهشت

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم    

                   نیایش – دوره کتاب                                                         

                        


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:32 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه هفتم 

 

      مهر

هفته اول

درس اول  (نقشه نوشتن) + فعالیت نگارشی 1

هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری)

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس دوم (طبقه بندی موضوع) + فعالیت نگارشی 1

 

     آبان

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

درس سوم (کوچک تر کردن موضوع ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

 

    آذر

 

هفته اول

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته دوم

درس چهارم (بندهای بدنه) + فعالیت نگارشی  1

هفته سوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

هفته چهارم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

       دی

--------------------

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

    بهمن

 

   هفته اول

 درس پنجم (جمله موضوع) + فعالیت نگارشی 1

   هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

   هفته سوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته چهارم 

درس ششم (بند مقدمه، بند نتیجه) + فعالیت نگارشی 1

 

 

     اسفند

  

 هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته سوم

درس هفتم (راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته )) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

  فروردین

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس هشتم (روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی) + فعالیت نگارشی 1

 

اردیبهشت

 

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

نیایش – دوره کردن دروس


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:31 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

                 

برنامه زمان بندی تدریس درس ادبیات فارسی دوره متوسطه اول سال تحصیلی99-98 

   ماه

     پایه هفتم

                           پایه هشتم

   مهر

              از درس اول تا پایان درس سوم

                   از درس اول تا پایان  سوم

   آبان

      از درس چهارم تا پایان  درس ششم

             از درس چهارم تا پایان  درس ششم

    آذر

  از درس هفتم تا پایان درس نهم         

               از درس هفتم تا پایان درس نهم         

     دی

                   امتحانات  نوبت  اول

                امتحانات  نوبت  اول

     بهمن

            از درس دهم تا پایان درس دوازدهم    

           از درس دهم تا پایان درس دوازدهم   

   اسفند

از درس سیزدهم تا پایان درس چهاردهم (درس آزاد)

   از درس سیزدهم تا پایان درس چهاردهم (درس آزاد)

  فروردین

   درس پانزدهم(درس آزاد) و روان خوانی   

 درس پانزدهم(درس آزاد) و شعر خوانی- روان خوانی  

   اردیبهشت

 از درس شانزدهم تا پایان درس هفدهم 

             از درس شانزدهم تاپایان درس هفدهم 


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:30 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

باسمه تعالی

فرم گزارش نظارت بالینی  و نظارت همتا ناحیه/منطقه .......................

تاریخ : .....................

نام سرگروه: ................

 

 

استان:                                                    ناحیه/منطقه:                                                           مدرسه:

نام دبیر:                                                نام راهنمای آموزشی:

پست سازمانی راهنمای آموزشی:

مدیر مدرسه                               معاون آموزشی                               سرگروه درسی                               مربی همتا (همکار)                       

اطلاعات درسی:

درس مربوطه:                                                                                                         پایه تحصیلی:

عنوان درس:

موضوع مورد مشاهده (فرآیند تدریس، مدیریت کلاس، سنجش و ارزشیابی و ... ):

 

ابزار مشاهده:

ضبط صدا                                                                   فیلم برداری                                          یادداشت برداری                       

موارد دیگر:                         

جدول زمانی:

مکان

زمان (دقیقه)

تاریخ

مرحله

 

 

 

1. نشست پیش از مشاهده

 

 

 

2. مشاهده

 

 

 

3. نشست پس از مشاهده

نوبت مشاهده

مشاهده اول                                                          مشاهده دوم                                                         مشاهده سوم

تاریخ توافق راهنمای آموزشی و معلم برای مشاهدات بعدی در صورت لزوم:

تاریخ و امضا راهنمای آموزشی:   

 مهر و امضای مدیر مدرسه :

 

 

 

 

فرم روایت نگاری  نظارت و راهنمایی آموزشی معلمان

(حداکثر در 10 خط بافونت B Nazanin سایز 12 ):

 

استان:                                                    ناحیه/منطقه:                           مدرسه:                   پایه و درس:

نام و نام خانودگی راهنمای آموزشی:

پست سازمانی راهنمای آموزشی:

مدیر مدرسه                               معاون آموزشی                               سرگروه درسی                               مربی همتا (همکار)                       

ناظر آنچه راکه در کلاس درس مشاهده نموده و برای آن راهکار ارائه داده است را در این قسمت بنویسید .لازم به ذکر است مشاهدات کلاس درس یا روایت نگاری نیازی به روءیت مدیر ن ندارد. ( رعایت اصل رازداری)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:26 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]


الف_روخوانی درست ودقیق با توجه به  رعایت لحن وآ هنگها5نمره

ب_درک مطلب وباز گردانی متون نظم ونثر کهن به زبان فارسی معاصر5 نمره

ج_شناخت واژگان در جمله: یعنی مترادف ،مخالف ،هم خانواده ،شبکه معنایی3نمره

د_ حفظ شعر 2نمرهلازمبهذکراستکهدرهرنوبتبهدلخواهدانشآموزانفقطیکشعر حفظیخواستهشود .

ه_دانش های زبانی ودستور2نمره

و_ دانش های ادبی وآ رایه ها 2نمره

ز_ تاریخ ادبیات 1نمره


[ پنج شنبه 98/8/23 ] [ 6:24 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

غزلی برای درخت از بهترین شعرهای زنده یاد سیاوش کسرایی است.در روز درختکاری در لذت خواندنش شریک شوید:


تو قامت بلند تمنایی ای درخت!
همواره خفته است در آغوشت آسمان
بالایی ای درخت
دستت پر از ستاره و چشمت پر از بهار
زیبایی ای درخت!
وقتی که باد ها
در برگ های در هم تو لانه می کنند
وقتی که باد ها
گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند
غوغایی ای درخت!
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است
در بزم سرد او
خنیانگر غمین خوش آوایی ای درخت!
در زیر پای تو
اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان
صبحی ندیده است
تو روز را کجا
خورشید را کجا
در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت؟
چون با هزار رشته تو با جان خاکیان
پیوند می کنی
پروا مکن ز رعد
پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت.
سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت....


[ چهارشنبه 97/12/15 ] [ 4:31 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

بانوی غزل سیمین بهبهانی
 سرآغاز نسل سوم سنتی پردازان است
نام سیمین یادآور نام پروین وفروغ هم هست.
پروین شاعری که دردل سنت ایستادودرقالب قطعه ومفاهیم سنتی درد جامعه را فریادزد .
با همان دلسوزی مادرانه ،مادری که همه ی احادجامعه رافرزندخودمی داند.
فروغ درمقابل فرهنگ سنتی ایرانی ایستادوبی محابا درمقابل سدسنت به نبردپرداخت واز هزارتوی سنت بیرون امدودردهای مشترک وتاریخی زنان را فریادکشید.
ولی سیمین نه تندی فروغ را علیه سنت داشت ونه وابستگی پروین را به سنت،حتی طرفداران این سه شاعربزرگ همچون خودشان می اندیشندطرفداران افراطی.
سیمین بانوی غزل است ولی غزلهای دومجموعه ی اولیه اواز تازگی درزبان وبیان وتجدددرتفکر بهره ای ندارد.
سیمین ازمجموعه ی. مرمر،ورستاخیز به بعدنگرشی جدیدمی یابدوسبک وزبا ن.وبیانش تغییر می کند.
سیمین برای اینکه سخن امروزودردهای امروزرا درقالبی تازه تر بیان کند
.به سراغ اوزانی می رود.که درگذشته سابقه نداشته است یاکمتر به کاررفته است.
این رویکرد از کتاب،خطی زسرعت واز آتش گرد آمده اندوبه اوج خودمی رسد.
سیمین دردنامه جامعه اش رامی سرآید.
تلاشهای وتجربه های سیمین از مجموعه های رستاخیز تایک دریچه آزادی درنوشدن غزلهای سنتی ما
تاثیر بسزایی داشته وداردوتجربه های جدید اودرغزل موردتوجه بسیاری از شاعران قرارگرفته است

چون درخت فروردین پرشکوفه شدجانم
دامنی زگل دارم برچه کس بیفشانم
سیمین بهبهانی
دامن گل سیمین همان مجموعه ی اشعار اوست که برشیفتگان شعرافشانده است


[ چهارشنبه 97/12/15 ] [ 4:30 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]1- " تلخیص " (با تقدیم لام بر خا ) به معنی شرح دادن و بیان کردن و به معنی کاستن و خلاصه کردن است. لیکن " تخلیص " (به تقدیم خا بر لام ) به معنی نجات دادن و رها کردن از بند گسستن است این دو واژه گاه گاه با هم اشتباه می شود و به جای یکدیگر استعمال می گردد.

 منبع: فرهنگ غلط های رایج ، حسن عرفان ، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی،ص165

2- تلخیص و تخلیص در فرهنگ های فارسی هردو ریشه عربی دارند و به معنی خلاصه کردن آمده است.
تخلیص در لغت نامه به معنی خلاصه گرفتن،نجات دادن و ویژه کردن  و در فرهنگ معین به معنی خلاصه کردن و رها کردن  و خالص کردن آمده است.
تلخیص در لغت نامه به معنی خلاصه کردن و بیان کردن و در فرهنگ معین به معنی خلاصه کردن آمده است.
در فرهنگ های عربی نیز در مدخل تلخیص ریشه لخص و تخلیص،خلص به عنوان دو مصدر مستقل ضبط شده است.
عده ای می گویند تلخیص غلط مصطلح است و در بند 1 اشاره شده است.

3- مولفان نیز در زبان فارسی 3 انسانی نظام قدیم ؛  تلخیص و تخلیص را در مبحث فرایندهای واجی ابدال  آورده اند که به نظر محمد علی حق شناس در کتاب آواشناسی، ابدال درست نیست و در کلماتی مانند هگرز /هرگز// سخر /سرخ //مزغ /مغز //و... فرایند قلب صورت گرفته است.
در کل معنی مشترک(خلاصه کردن ) در مدخل هر دو واژه آمده است.


[ چهارشنبه 97/12/15 ] [ 4:28 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلّق به گروه آموزشی زبان وادبیّات فارسی متوسطه ی اول شهرستان بوکان می باشد . همکاران وسرگروه های آموزشی استان وسراسرکشور می توانند مقالات ونظرات خودرا درزمینه درس ادبیات فارسی راهنمایی جهت انعکاس در این وبلاگ ؛ به آدرس بوکان، کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی بوکان ارسال نمایند
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 51
بازدید دیروز: 36
کل بازدیدها: 195432